Dana Projek Inovasi Bernilai sehingga RM 300,000

Anda mempunyai projek aplikasi teknologi tempatan yang berinovatif?

Anda mempunyai misi sosial yang jelas? 

Rebut peluang untuk memohon dana projek inovasi bernilai sehingga RM300,000 menerusi Program Malaysia Social Innovation (MySI) 2021!

MySI merupakan salah satu program bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan keutamaan kepada golongan B40 dan kumpulan yang terkesan akibat pandemik Covid-19, melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.

Penawaran Dana MySI 2021 dibuka bermula 31 Mei sehingga 30 Jun 2021 bagi Fasa Pertama!

Layari www.mysi.innomap.my untuk maklumat lanjut.

Untuk sebarang pertanyaan, hubungi sekretariat MySI di [email protected].

.

MOSTI #STIE #YIM #MySI #InovasiSosial #Covid_19 #GeranInovasi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Scroll to Top